خدمات استیم

فروشگاه کراکن مجموعه‌ای از خدمات ویژه برای کاربران استیم ارائه می‌دهد که شامل شارژ حساب، تغییر ریجن استیم، پشتیبانی فنی و… می‌باشد. با بهره‌گیری از این امکانات، کاربران می‌توانند به سادگی و با اطمینان از تجربه بازی‌ها و محتوای استیم لذت ببرند. هدف اصلی فروشگاه کراکن، تسهیل دسترسی کاربران به امکانات استیم و بهبود تجربه کاربری آن‌ها است.